ÖKO TÁMOP 3.1.4 Erasmus+
  • Az iskolai étkeztetés változásáról és a gyermekfelügyeletről a tájékoztató ITT olvasható.
  • A felvételi rangsor ITT tekinthető meg.
  • Aktuális szülői tájékoztató ITT olvasható.
  • Kertész utca 30.
  • Dob utca 85.
  • A Boldog Iskolásévekért Alapítvány szívesen fogadja a szülők, hozzátartozók évközi befizetéseit,1%-os támogatását. Részletes tájékoztatót ITT olvashat.
  • Tisztelt Szülők! A 2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozásról, részletes információt ITT olvashat.
  • 2021.03.08-tól 2021.04.19-ig az iskola digitális oktatási rendre tér át. A digitális átállásról szóló miniszteri levél ITT, az EMMI határozata pedig ITT olvasható.


INDULÓ OSZTÁLYAINK - 2020/2021 - 1. évf. (2)

 

INDULÓ OSZTÁLYAINK

Két első osztályt indítunk, két választható profillal:

Programozás és emelt óraszámú angol

Dráma - tánc és emelt óraszámú angol 

 Programozás

Ebben a csoportban a programozás nem a hagyományos informatika oktatását jelenti. Számtalan játékos, képességfejlesztő, mozgásos, manuális tevékenységgel alapozzuk meg a későbbi programozást, az algoritmikus gondolkodást, az alkotást, a tervezést. 

A tanórákon megtanulják, hogy egy problémára többféle jó megoldás is születhet, megismerkednek az új ötletekkel, játékos kísérletezéssel, új önkifejezési eszközt sajátítanak el.  Ha megtanulják a programozás alapjait, a logikájuk és a problémaoldó képességük mindenképpen fejlődik – és ez segíti őket, hogy mindezt felnőttként is felhasználják a különböző élethelyzetekben.

Mire a hozzánk járó gyerekek felnőttek lesznek, a programozás alapfokú ismerete már olyan követelmény lesz, mint a nyelvtudás. 7., 8. évfolyamon megismerkednek a gyerekek az programozási szaknyelv alapvető kifejezéseivel.

Dráma - tánc

Ide azokat a gyerekeket várjuk, akik szeretik a zenét, a verseket vagy szívesen rajzolnak. Az osztályban kiemelt figyelmet fordítunk a művészeti nevelésre. A rajz, színjáték, tánc, ének segítségével a gyerekekben rejlő képességek kibontakoztatására törekszünk. A felvett kisiskolások külön tánc és dráma foglalkozásokon vesznek részt első osztálytól nyolcadik osztályig ezen felül a 3. osztálytól választhatnak  plusz rajz- vagy ének órát.

Az osztályok tudásukat minden évben bemutatókon és színielőadásokon mutathatják meg. A felső tagozatosok már több éve nagy sikert érnek el a József Attila Színház színpadán.

Tanulmányaikat folytathatják tovább szakgimnáziumunk színitagozatán, ahol érettségit szerezhetnek. 

Emelt óraszámú angol

Napjainkban az idegen nyelv ismerete és a digitális írástudás elengedhetetlen. Ebbe az osztályba jelentkező tanulók egyszerre ismerkednek angol nyelvvel és a programozással is. Az első két évfolyamon ráhangoló, játékos szókincsfejlesztő nyelvi foglalkozások folynak. 3. és 4. évfolyamon a nyelvtanítás célja, hogy előkészítse a felső tagozatos emelt óraszámú angol oktatást.

5. osztálytól 8. osztályig heti 5 órában tanulják az angol nyelvet, így a gyerekek eljuthatnak a nyelvi alapvizsgáig.