JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost


Taneszközlista

Kategória: Hírek

A következő tanévben szükséges taneszközök, felszerelések listája:

1. osztály

2. osztály

3.osztály

4.osztály

Iskolát keresőknek

Kategória: Hírek

Kedves Szülők!

Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben működik. 
A pedagógiai feladatok megvalósításához elengedhetetlennek tartjuk a sokszínű tevékenységeket, így fontos szerepet kap a mindennapi testmozgás, a művészetek, a beszédtechnika, az idegen nyelvek és az informatika tanítása. 
Iskolánk a két nagy múltú jogelőd intézmény sokirányú képzési lehetőségeivel és tanáraink folyamatosan megújuló tudásával várja tanítványait, hogy közös munkával, lélekben és tudásban gazdagodva engedhesse útjukra őket.

Tillinger Péter 
igazgató

Mit kínálunk?

  • Óvoda-iskola átmenetet segítő bevezető szakasz
  • Nyelv, informatika, dráma, tánc, zene
  • Komplex képességfejlesztés
  • Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
  • Környezettudatos nevelés
  • Változatos szabadidős tevékenységek 

Tájékoztató lap letöltése

 

 

 

 


Szeretettel várjuk Önt és Gyermekét foglalkozásainkra és nyílt napjainkra!

 


  „KERTÉSZKEDD”

2017. október 10.

2017. november 14..

2017. november 28.

2017. december 12.

2018. január 16.

2018. január 30.

2018. február 13.

A foglalkozások 16.30-tól 17.00-ig tartanak.

 

Nyílt napjaink:

2018. január 16.

2018. január 30.

 2018. február 13.


9 órától tanítási órák látogatása a leendő tanító néniknél,

11 órától igazgatói tájékoztató az iskoláról.

 

A nyílt napokra a gyermekeket is sok szeretettel várjuk! 

 

„DOBSZERDA”

 

2017. január 4. angol dalok és mondókák

 2017. január 18.  angol dalok és mondókák

2017. február 1. 
angol dalok és mondókák

2017. január 11. 
kézműves foglalkozás

2017. január 25.
  kézműves foglalkozás

2017. február 8.
  kézműves foglalkozás

A foglalkozások 16.00-tól 16.35-ig tartanak. „Dobszerda” activities:
January 4th, 11th,  18th, 25th, February 1st, 8th  2017 from 4.00 to 4.35 pm.

 

Nyílt napjaink:

2017. február 15.,

2017. február 22.

2017. március 1.

Program: 9 órától tájékoztató az iskoláról, 10 órától tanítási órák látogatása.

A gyermekeket is szeretettel várjuk!

 

Open days: February 15th, 22nd,  March 1st  2017

Introduction of the school from 9 am, visiting lessons from 10 am.


 
   

 


Diákigazolványról

Kategória: Hírek

Kedves Szülők, kedves Diákok! Tájékoztatom Önöket, hogy a diákigazolvány igénylésének folyamata megváltozott, a 362/2011. (XII.30.) kormányrendelet alapján a jövőben az új diákigazolvány igénylés folyamata az alábbi:

A 2011. december 30.-án megjelent az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) kormányrendelet. Az új jogszabály rendelkezései alapján a diákigazolvány igénylés teljesen elektronikus lesz.

Az igénylés menete (a beiratkozást megelőzően):

1. Bármelyik okmányirodát felkeresni ingyenes fényképkészítés igénybevételéhez.  Ehhez vinni kell, a születési anyakönyvi kivonatot vagy más személyazonosító okmányt (szem. ig.-t, útlevelet)

2. Az okmányirodában kapott NEK-adatlapot a beiratkozáshoz az iskolába elhozni és a diákigazolvány díját 1 400.- Ft-ot az iskolában befizetni.

3. Az elkészült diákigazolványt a tanulók lakcímükre kipostázva kapják meg.

4. A diákigazolvány elkészültéig az iskola ideiglenes igazolást állít ki, a tanuló kérésére.

Azon tanulók tankötelezettsége, akik a 2012/2013. tanévben (vagy később) kezdik meg a tanulmányaikat a 9. évfolyamon 16 éves korig tart. Akik e tanévnél korábban kezdték meg a 9. évfolyamon tanulmányaikat, 18 éves korukig tankötelesek.

 

Érvényesítő matrica a 2014/2015 tanévre:

Azon tanulók kapnak a diákigazolványukra érvényesítő matricát, akik 1996. szeptember 1. előtt születtek és így 2012. szeptember 1. előtt betöltötték a 16. életévüket.

A diákigazolvány ügyintézés menete:

I. Okmányirodai fényképezés

 

1.Az igénylés megkezdése előtt, amennyiben a jogosult nem rendelkezik érvényes fényképpel és aláírás képpel a központi fénykép adatbázisban, úgy az okmányirodában szükséges ezek elkészítése. Ehhez a következő iratokat kell bemutatni:

-születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya vagy

-egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) és lakcímkártya

2.Az okmányirodai folyamat során a jogosult adatait ellenőrzik a személyi adat és lakcímnyilvántartás alapján.

3.Az eljárás részeként a jogosult egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer (továbbiakban NEK) adatlapot kap, amelyben a nyilvántartásban szereplő adatok, a fénykép és 14 éven felüli jogosult esetében az eredeti aláírás szerepel. 14 éven aluli jogosult esetén az aláírás mezőt üresen kell hagyni, illetve nem kerül feldolgozásra. Az adatlap része a 16 karakterből álló NEK azonosító, amelyet az adatlappal együtt meg kell őrizni, mivel kell a diákigazolvány igénylés további folyamatában. (Amennyiben az azonosító mégis elveszne, az adtalapról másolat kérhető a NEK irodában.)

4.Ha a fénykép és aláírási kép érvényességi idején belül a jogosult személyes vagy lakcím adatai megváltoznak, új adatlapot kell kiállítani, amelyen új NEK azonosító található.

5.Az okmányirodai fényképezés ingyenes a jogosultak számára.

II. Az intézményi igénylési folyamat

 

1.A jogosult tanuló az intézményi ügyintézőnél jelenti be a diákigazolvány iránti igényét, megadja NEK azonosítót és befizeti a diákigazolvány díját (jelenleg 1400 forint) az intézmény pénztárában.

2.Az intézményi ügyintézést iskolánkban a nyilvántartási iroda végzi. Az igénylés adatairól beküldés előtt az intézményben ellenőrző adatlapot nyomtatnak ki a nyilvántartási irodában, melyet alá kell íratni az igénylővel, illetve 14 éves kor alatt az egyik szülővel. Nagyon fontos, hogy az igénylés adatainak rögzítése a személyazonosító okmányok (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya) alapján történjen, mert az igénylés adatai a személyi és lakcímnyilvántartással kerülnek összevetésre a fényképek hozzárendelése előtt.

Az igénylés leadásakor kérjük, hozza magával :

-az okmányirodában kapott NEK adatlapot, amely tartalmazza a NEK azonosítót (ennek hiányában a diákigazolvány igénylését nem tudjuk elindítani),

-a születési anyakönyvi kivonatot és a lakcímkártyát vagy

-egyéb érvényes személyazonosító okmányt (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) és a lakcímkártyát

3.Az intézményi ügyintéző rögzíti az igénylés adatait, ellenőrző lapot nyomtat ki, amelyet a jogosulttal aláírat, továbbítja az elektronikus igénylés az Oktatási Hivatal (OH) részére. Az intézmény az OH által kiállított számla alapján átutalja az OH-nak a gyártható igazolványok díját. (A korábbi csekkes befizetés 2012. január 1-től megszűnt).

4.A fenti teendők elvégzése utána kezdődik el az igazolványok legyártása, az elkészült diákigazolványt közvetlenül az igénylő lakcímére postázzák ki, tehát nem az intézményben vehető át.

5.Az igazolvány elkészültéig a jogosult kérésére az intézmény Igazolást állít ki a beküldött igénylés adatai alapján.

III. Egyebek

 

1.2012. február 29-ével visszavonásra kerülnek a diákoknál lévő ideiglenes diákigazolványok, tehát 2012. március 1-től azok nem érvényesek. Kérjük, hogy az ideiglenes diákigazolványokat adják le az intézmény nyilvántartási irodájában. Helyettük Igazolás állítható ki.

2.A használatban lévő állandó diákigazolványok nem kerülnek bevonásra 2012. február 29-ével, tehát azok érvényességi idejükön belül továbbra is használhatók.

3.A diákigazolvány a kiállítás napjától számított 8 évig érvényesíthető és érvényesítő matricával érvényesíteni kell. Az érvényesítő matricát az intézményben a nyilvántartási irodában kell igényelni. Az érvényesítés tényét és a matrica sorszámát az érvényesítés határidejétől számított tíz napon belül az intézmény jelenti a diákigazolvány rendszerbe. A matrica elvesztése esetén a jogosultnak 3500 forintot kell fizetnie az intézménynek.

Tillinger Péter

igazgató

 

 

 

A tanév rendje

Kategória: Hírek
Módosítás: 2017. szeptember 15. péntek

2017/2018-as tanév rendje

A 2017/2018. tanévben a tanítási év

 első tanítási napja: 2017. szeptember 1. (péntek)

 utolsó tanítási napja: 2018. június 15. (péntek).

 

A tanítási napok száma

 az általános iskolákban száznyolcvan nap,

 a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvennyolc nap,

 Az első félév

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart.

A tanítás nélküli munkanapok

általános iskolában hat,

szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli

Újdonság a rendeletben a pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap bevezetése,amely egy nappal megnöveli az iskolák által tervezhető tanítás nélküli munkanapok számát.Ennek alapján a jogszabály külön is rögzíti, hogy egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

 

A tanítási szünetek

 Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).

 A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

 A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit és erkölcstan

Kategória: Hírek

A 2017/2018. tanévben hit-és erkölcstan oktatást vállaló egyházi jogi személyekről szóló tájékoztató ITT olvasható.

 

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban 2017. március hónapban tájékoztató napot szervezünk. A tájékoztató napon az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselői tájékoztatást adnak az érdeklődő szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg. A részletekről ITT olvashatnak.

 

Tisztelt Szülők!

A vonatkozó előírásoknak eleget téve ITT tájékoztatjuk Önöket, hogy az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskolában mely egyházi jogi személyek vállalnak hit-és erkölcstan oktatást a 2016/2017. tanévben.

 

Hit- és erkölcstan oktatás eljárásrendje a 2016/17-es tanévben

 

Jogszabályi háttér

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján

97. § (7) erkölcstan órát vagy az e helyett választható az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órát felmenő rendszerben kell megszervezni.


A 20/2012. EMMI rendeletnek megfelelően:

14.§ (5) Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló

b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán vagy kötelező erkölcstan órán kíván részt venni.

 

Tájékoztató nap

Iskolánkban 2016. március hónapban tájékoztató napot szervezünk, melyre szeretettel várjuk a leendő első és osztályos tanulókat és szüleiket. A részletekről ITT olvashatnak.

A tájékoztató napon az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselői tájékoztatást adnak az érdeklődő szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg.

Nyilatkozat

A szülőnek előzetesen írásban, egységes formanyomtatványon kell nyilatkoznia arról, hogy

 a) az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan órát,
 b) a hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyházat választja.

A nyilatkozatot a leendő első osztályos tanulók szülei a beiratkozás alkalmával juttatják el az iskolába. Az aláírt nyilatkozatokat az iskola összesíti és átadja az egyházi jogi személynek, valamint a fenntartó tankerületi igazgatónak.

 

 


 

Hit- és erkölcstan oktatás eljárásrendje a 2015/16-os tanévben

Jogszabályi háttér

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján 

97. § (7) erkölcstan órát vagy az e helyett választható az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órát az iskolai nevelés-oktatás első és ötödik évfolyamán 2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszervben kell megszervezni.

A 20/2012. EMMI rendeletnek megfelelően:

14.§ (5) Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló 

b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán vagy kötelező erkölcstan órán kíván részt venni.

Tájékoztató nap

Iskolánkban 2015. április hónapban tájékoztató napot szervezünk, melyre szeretettel várjuk a leendő első és ötödik osztályos tanulókat és szüleiket.

A tájékoztató napon az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselői tájékoztatást adnak az érdeklődő szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg.

Nyilatkozat

A szülőnek előzetesen írásban, egységes formanyomtatványon kell nyilatkoznia arról, hogy 

 a) az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan órát,

 b) a hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyházat választja.

A nyilatkozatot a leendő első osztályos tanulók szülei a beiratkozás alkalmával, a leendő ötödik osztályosok szülei április 30-ig az osztályfőnök útján juttatják el az iskolába. Az aláírt nyilatkozatokat az iskola összesíti és átadja az egyházi jogi személynek, valamint a fenntartó tankerületi igazgatónak.

 

 Tisztelt Szülők!

A vonatkozó előírásoknak eleget téve ITT tájékoztatjuk Önöket, hogy az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskolában mely egyházi jogi személyek vállalnak hit-és erkölcstan oktatást a 2015/2016. tanévben.

 

 

 

 

Keresés