JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost


Diákigazolványról

Kategória: Hírek

Kedves Szülők, kedves Diákok! Tájékoztatom Önöket, hogy a diákigazolvány igénylésének folyamata megváltozott, a 362/2011. (XII.30.) kormányrendelet alapján a jövőben az új diákigazolvány igénylés folyamata az alábbi:

A 2011. december 30.-án megjelent az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) kormányrendelet. Az új jogszabály rendelkezései alapján a diákigazolvány igénylés teljesen elektronikus lesz.

Az igénylés menete (a beiratkozást megelőzően):

1. Bármelyik okmányirodát felkeresni ingyenes fényképkészítés igénybevételéhez.  Ehhez vinni kell, a születési anyakönyvi kivonatot vagy más személyazonosító okmányt (szem. ig.-t, útlevelet)

2. Az okmányirodában kapott NEK-adatlapot a beiratkozáshoz az iskolába elhozni és a diákigazolvány díját 1 400.- Ft-ot az iskolában befizetni.

3. Az elkészült diákigazolványt a tanulók lakcímükre kipostázva kapják meg.

4. A diákigazolvány elkészültéig az iskola ideiglenes igazolást állít ki, a tanuló kérésére.

Azon tanulók tankötelezettsége, akik a 2012/2013. tanévben (vagy később) kezdik meg a tanulmányaikat a 9. évfolyamon 16 éves korig tart. Akik e tanévnél korábban kezdték meg a 9. évfolyamon tanulmányaikat, 18 éves korukig tankötelesek.

 

Érvényesítő matrica a 2014/2015 tanévre:

Azon tanulók kapnak a diákigazolványukra érvényesítő matricát, akik 1996. szeptember 1. előtt születtek és így 2012. szeptember 1. előtt betöltötték a 16. életévüket.

A diákigazolvány ügyintézés menete:

I. Okmányirodai fényképezés

 

1.Az igénylés megkezdése előtt, amennyiben a jogosult nem rendelkezik érvényes fényképpel és aláírás képpel a központi fénykép adatbázisban, úgy az okmányirodában szükséges ezek elkészítése. Ehhez a következő iratokat kell bemutatni:

-születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya vagy

-egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) és lakcímkártya

2.Az okmányirodai folyamat során a jogosult adatait ellenőrzik a személyi adat és lakcímnyilvántartás alapján.

3.Az eljárás részeként a jogosult egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer (továbbiakban NEK) adatlapot kap, amelyben a nyilvántartásban szereplő adatok, a fénykép és 14 éven felüli jogosult esetében az eredeti aláírás szerepel. 14 éven aluli jogosult esetén az aláírás mezőt üresen kell hagyni, illetve nem kerül feldolgozásra. Az adatlap része a 16 karakterből álló NEK azonosító, amelyet az adatlappal együtt meg kell őrizni, mivel kell a diákigazolvány igénylés további folyamatában. (Amennyiben az azonosító mégis elveszne, az adtalapról másolat kérhető a NEK irodában.)

4.Ha a fénykép és aláírási kép érvényességi idején belül a jogosult személyes vagy lakcím adatai megváltoznak, új adatlapot kell kiállítani, amelyen új NEK azonosító található.

5.Az okmányirodai fényképezés ingyenes a jogosultak számára.

II. Az intézményi igénylési folyamat

 

1.A jogosult tanuló az intézményi ügyintézőnél jelenti be a diákigazolvány iránti igényét, megadja NEK azonosítót és befizeti a diákigazolvány díját (jelenleg 1400 forint) az intézmény pénztárában.

2.Az intézményi ügyintézést iskolánkban a nyilvántartási iroda végzi. Az igénylés adatairól beküldés előtt az intézményben ellenőrző adatlapot nyomtatnak ki a nyilvántartási irodában, melyet alá kell íratni az igénylővel, illetve 14 éves kor alatt az egyik szülővel. Nagyon fontos, hogy az igénylés adatainak rögzítése a személyazonosító okmányok (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya) alapján történjen, mert az igénylés adatai a személyi és lakcímnyilvántartással kerülnek összevetésre a fényképek hozzárendelése előtt.

Az igénylés leadásakor kérjük, hozza magával :

-az okmányirodában kapott NEK adatlapot, amely tartalmazza a NEK azonosítót (ennek hiányában a diákigazolvány igénylését nem tudjuk elindítani),

-a születési anyakönyvi kivonatot és a lakcímkártyát vagy

-egyéb érvényes személyazonosító okmányt (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) és a lakcímkártyát

3.Az intézményi ügyintéző rögzíti az igénylés adatait, ellenőrző lapot nyomtat ki, amelyet a jogosulttal aláírat, továbbítja az elektronikus igénylés az Oktatási Hivatal (OH) részére. Az intézmény az OH által kiállított számla alapján átutalja az OH-nak a gyártható igazolványok díját. (A korábbi csekkes befizetés 2012. január 1-től megszűnt).

4.A fenti teendők elvégzése utána kezdődik el az igazolványok legyártása, az elkészült diákigazolványt közvetlenül az igénylő lakcímére postázzák ki, tehát nem az intézményben vehető át.

5.Az igazolvány elkészültéig a jogosult kérésére az intézmény Igazolást állít ki a beküldött igénylés adatai alapján.

III. Egyebek

 

1.2012. február 29-ével visszavonásra kerülnek a diákoknál lévő ideiglenes diákigazolványok, tehát 2012. március 1-től azok nem érvényesek. Kérjük, hogy az ideiglenes diákigazolványokat adják le az intézmény nyilvántartási irodájában. Helyettük Igazolás állítható ki.

2.A használatban lévő állandó diákigazolványok nem kerülnek bevonásra 2012. február 29-ével, tehát azok érvényességi idejükön belül továbbra is használhatók.

3.A diákigazolvány a kiállítás napjától számított 8 évig érvényesíthető és érvényesítő matricával érvényesíteni kell. Az érvényesítő matricát az intézményben a nyilvántartási irodában kell igényelni. Az érvényesítés tényét és a matrica sorszámát az érvényesítés határidejétől számított tíz napon belül az intézmény jelenti a diákigazolvány rendszerbe. A matrica elvesztése esetén a jogosultnak 3500 forintot kell fizetnie az intézménynek.

Tillinger Péter

igazgató

 

 

 

Keresés