JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost


Érettségi tantárgyak

Kategória: Érettségi

Kötelező vizsgatárgyak

 

A

B

C

D

E

1

A vizsgatárgy neve

A vizsga részei

középszinten

emelt szinten

2

Magyar nyelv és irodalom

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

3

Nemzetiségi nyelv és irodalom

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

4

Történelem

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

5

Matematika

írásbeli

írásbeli

szóbeli

6

Élő idegen nyelv vagy

Latin nyelv

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

írásbeli
1. olvasott szöveg értése
2. nyelvhelyesség
3. hallott szöveg értése
4. íráskészség


írásbeli

szóbeli

szóbeli

Választható közismereti vizsgatárgyak

 

A

B

C

D

E

1

A vizsgatárgy neve

A vizsga részei

középszinten

emelt szinten

2

Élő idegen nyelv

írásbeli

szóbeli

írásbeli
1. olvasott szöveg értése
2. nyelvhelyesség
3. hallott szöveg értése
4. íráskészség

szóbeli

3

Fizika

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

4

Kémia

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

5

Biológia

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

6

Földrajz

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

7

Ének-zene

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

8

Vizuális kultúra

írásbeli

gyakorlati

gyakorlati

szóbeli

9

Informatika

gyakorlati

szóbeli

gyakorlati

szóbeli

10

Testnevelés

gyakorlati

szóbeli

gyakorlati

szóbeli

11

Filozófia

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

12

Hittan

szóbeli

írásbeli

szóbeli

13

Természettudomány

írásbeli

szóbeli

14

Latin nyelv

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

15

Emberismeret és etika

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

16

Társadalomismeret

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

17

Ember- és társadalomismeret, etika

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

18

Dráma

írásbeli

szóbeli, gyakorlati

írásbeli

szóbeli, gyakorlati

19

Mozgóképkultúra és médiaismeret

írásbeli, gyakorlati

írásbeli, gyakorlati

szóbeli

20

Nemzetiségi népismeret

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

21

Célnyelvi civilizáció

szóbeli

írásbeli

szóbeli

22

Belügyi rendészeti ismeretek

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

23

Katonai alapismeretek

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

24

Utazás és turizmus

gyakorlati

szóbeli

25

Gazdasági ismeretek

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

26

Judaisztika

szóbeli

27

Bibliaismeret – Hit Gyülekezete

szóbeli

írásbeli

szóbeli

28

Művészettörténet

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

29

Népművészet

szóbeli

szóbeli

30

Pszichológia

írásbeli

szóbeli

 

 

Jelentkezés érettségi vizsgára

Kategória: Érettségi

Jelentkezés érettségi vizsgára

 

Az érettségi vizsgára való jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók.

Vizsgaidőszakok és jelentkezési határidők

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: vizsgaszabályzat) 12. § 6) bekezdés b) és c) pontja alapján érettségi vizsgát két vizsgaidőszakban, a május-júniusi és az október-novemberi vizsgaidőszakban lehet tenni. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik,amelyet az érettségi jelentkezést fogadó intézménybe kell benyújtani. Előrehozott vizsgára csak a május-júniusi vizsgaidőszakban lehet jelentkezni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Oktatási Hivatalhoz nem lehet érettségi jelentkezést benyújtani.

A jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-e, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5-e. (Ha a meghatározott időpontok munkaszüneti napra esnek, a jelentkezési határidő az ezt követő első munkanapon jár le.) A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a vizsgát szervező intézménybe igazolási kérelmet lehet benyújtani a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül (az igazolási kérelemmel együtt a jelentkezési lapot és mellékleteit is be kell nyújtani). Az igazolási kérelem benyújtásának határideje jogvesztő. A kérelem elfogadásáról a vizsgát szervező intézmény dönt.

Kapcsolat a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezéssel

Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje február 15-e, és az a felvi.hu honlapon, az e-felvételi használatával történik. Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásba külön-külön kell jelentkezést benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki" vagy „helyettesíti" egymást.

Az érettségi vizsgakövetelmények 2017. január 1-jével életbe lépő változásairól itt tájékozódhat.

Részletes tájékoztató információk az érettségi vizsgára történő jelentkezésről

Idegen nyelv követelmények

Kategória: Érettségi

Idegen nyelv követelmények ITT!

Keresés