JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost


Érettségi tantárgyak

Kategória: Érettségi

Kötelező vizsgatárgyak

 

A

B

C

D

E

1

A vizsgatárgy neve

A vizsga részei

középszinten

emelt szinten

2

Magyar nyelv és irodalom

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

3

Nemzetiségi nyelv és irodalom

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

4

Történelem

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

5

Matematika

írásbeli

írásbeli

szóbeli

6

Élő idegen nyelv vagy

Latin nyelv

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

írásbeli
1. olvasott szöveg értése
2. nyelvhelyesség
3. hallott szöveg értése
4. íráskészség


írásbeli

szóbeli

szóbeli

Választható közismereti vizsgatárgyak

 

A

B

C

D

E

1

A vizsgatárgy neve

A vizsga részei

középszinten

emelt szinten

2

Élő idegen nyelv

írásbeli

szóbeli

írásbeli
1. olvasott szöveg értése
2. nyelvhelyesség
3. hallott szöveg értése
4. íráskészség

szóbeli

3

Fizika

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

4

Kémia

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

5

Biológia

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

6

Földrajz

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

7

Ének-zene

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

8

Vizuális kultúra

írásbeli

gyakorlati

gyakorlati

szóbeli

9

Informatika

gyakorlati

szóbeli

gyakorlati

szóbeli

10

Testnevelés

gyakorlati

szóbeli

gyakorlati

szóbeli

11

Filozófia

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

12

Hittan

szóbeli

írásbeli

szóbeli

13

Természettudomány

írásbeli

szóbeli

14

Latin nyelv

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

15

Emberismeret és etika

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

16

Társadalomismeret

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

17

Ember- és társadalomismeret, etika

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

18

Dráma

írásbeli

szóbeli, gyakorlati

írásbeli

szóbeli, gyakorlati

19

Mozgóképkultúra és médiaismeret

írásbeli, gyakorlati

írásbeli, gyakorlati

szóbeli

20

Nemzetiségi népismeret

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

21

Célnyelvi civilizáció

szóbeli

írásbeli

szóbeli

22

Belügyi rendészeti ismeretek

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

23

Katonai alapismeretek

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

24

Utazás és turizmus

gyakorlati

szóbeli

25

Gazdasági ismeretek

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

26

Judaisztika

szóbeli

27

Bibliaismeret – Hit Gyülekezete

szóbeli

írásbeli

szóbeli

28

Művészettörténet

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

29

Népművészet

szóbeli

szóbeli

30

Pszichológia

írásbeli

szóbeli

 

 

Keresés